OFERTA Elementy studni kanalizacyjnych żelbetowych


Elementy studzienek kanalizacyjnych produkowanych przez firmę MET-BUD w Skarżysku-Kamiennej spełniają wymogi normy PN-EN 1917:2004. Są to wyroby wibroprasowane betonowe i żelbetowe (w zależności od elementu), wykonane z betonu klasy C35/45 na bazie odpowiedniej jakości surowców:

  • cement portlandzki z cementowni Nowiny
  • kruszywa z kopalni Miedzianka , Trzuskawica,Jaźwica
  • piasek płukany odpowiedniej granulacji.

Elementy studzienek kanalizacyjnych mogą być stosowane w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego mało agresywnego, w warunkach odprowadzania ścieków domowych i oczyszczonych ścieków przemysłowych, wód deszczowych i wód gruntowych. W przypadku, gdy elementy będą zastosowane w środowiskach agresywnych należy odpowiednio je zabezpieczyć antykorozyjnie, zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Dane techniczne:

  1. Wytrzymałość na ściskanie: klasa betonu C35/45 max w/c <=0,45
  2. Wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej i elementów trzonu studzienki: klasa wytrzymałości 30
  3. Wytrzymałość na pionowe obciążenia elementów redukujących i przykrywających ≥300kN
  4. Nośność stopni złożonych: ugięcie przy obciążeniu pionowym 2kN z ugięciem trwałym ≤1 mm, siła wyrywająca 5 kN
  5. Wodoszczelność – W8
  6. Nasiąkliwość ≤5 %

 

Podstawa studni: PS-Φ1000 i PS-Φ1200

Opis

Pionowy element scalony z dnem, z kinetą lub bez kinety, z odpowiednimi złączami w celu zapewnienia wodoszczelnych połączeń z rurociągami, z połączeniem lub bez połączenia z
przyłączoną rurą (rurami) lub kształtką (kształtkami) przyłączeniową (przyłączeniowymi); może posiadać stopnie.

Rysunek Techniczny

Rysunek Techniczny

Dostępne Warianty

Lp. Wielkość
(DN x H)
ts [mm] Zbrojenie
Średnica Pręta [mm]
Objętość [m3] Masa [kg] Dwew [mm] Dzew [mm] H [mm] Hcał [mm] m [mm] g [mm] k [mm] t [mm]
1 PS-1000x1000 200 1 - #8 / 2,3 - #10 0,52 1350 1000 1240 900 1065 150 120 65 250
2 PS-1000x800 200 1 - #8 / 2,3 - #10 0,46 975 1000 1240 650 865 150 120 65 250
3 PS-1000x600 200 1 - #8 / 2,3 - #10 0,32 750 1000 1240 500 665 150 120 65 250
4 PS-1200x1000 200 1 - #8 / 2,3 - #10 0,72 1840 1200 1470 900 1075 150 135 75 250
5 PS-1200x800 200 1 - #8 / 2,3 - #10 0,63 1328 1200 1470 650 875 150 135 75 250
6 PS-1200x600 200 1 - #8 / 2,3 - #10 0,46 1022 1200 1470 500 675 150 135 75 250

Krąg studni: KS-Φ1000 i KS-Φ1200 o wysokościach 1000, 750, 500, 250

Opis

Element komory roboczej lub trzonu studzienki, pionowy element o jednakowym przekroju poprzecznym z wyjątkiem profilu złącza; tak jak podstawa studzienki, może być wyposażony w stopnie oraz w elastyczne złącze do przyłączania rurociągów.

Rysunek Techniczny

Rysunek Techniczny

Dostępne Warianty

Lp. Wielkość
(DN x H)
Zbrojenie
Średnica Pręta [mm]
Objętość [m3] Masa [kg] Dwew [mm] Dzew [mm] H [mm] s [mm] Hcał [mm] g [mm] k [mm] t [mm]
1 KS-1000x1000 #8 0,42 1060 1000 1240 1000 70 1065 120 65 350
2 KS-1000x750 #8 0,31 795 1000 1240 750 70 815 120 65
3 KS-1000x500 #6 0,21 530 1000 1240 500 70 565 120 65 180
4 KS-1000x250 #6 0,105 265 1000 1240 250 70 315 120 65
5 KS-1200x1000 #8 0,56 1350 1200 1470 1000 80 1075 135 75 350
6 KS-1200x750 #8 0,42 1100 1200 1470 750 80 825 135 75
7 KS-1200x500 #6 0,28 675 1200 1470 500 80 575 135 75 180
8 KS-1200x250 #6 0,14 340 1200 1470 250 80 325 135 75

Płyta pokrywowa: pełna- PP-1240 i PP-1470 oraz z otworem- PO-1240/625 i PO-1470/625

Opis

Element tworzący poziome zwieńczenie komory lub trzonu studzienki, mający otwór włazowy lub bez, powyżej którego bezpośrednio umieszczony jest pierścień wyrównujący lub właz kanałowy.

Możliwość wykonania płyt pokrywowych o wysokości zgodnie z wytycznymi projektowymi.

Rysunek Techniczny

Rysunek Techniczny

Dostępne Warianty

Lp. Wielkość
(DN x H)
Objętość [m3] Masa [kg] DN [mm] Dzew [mm] H [mm] Hcał [mm] m [mm] Zbrojenie
Średnica i Rozstaw Prętów [mm]
1 PP-1240 0,187 450 1000 1240 150 220 1 - #10 a=250 / b=250
2 PP-1470 0,262 625 1200 1470 150 230 1 - #12 a=250 / b=250
3 PP-1240 0,250 600 1000 1240 200 270 1 - #10 a=250 / b=250
4 PP-1470 0,350 833 1200 1470 200 280 1 - #12 a=250 / b=250
5 PO-1240x625 0,141 337 1000 1240 150 220 220 1 - #10 a=250 / b=250
6 PO-1470x625 0,215 515 1200 1470 150 230 230 1 - #12 a=250 / b=250
7 PO-1240x625 0,188 450 1000 1240 200 270 220 1 - #10 a=250 / b=250
8 PO-1470x625 0,286 686 1200 1470 200 280 230 1 - #12 a=250 / b=250

Pierścień odciążający: POD-1680/1280; POD-1800/1300; POD-1900/1500; POD- 2000/1500

Opis

Element odciążający komorę roboczą lub komin studni w pasie drogowym.

Rysunek Techniczny

Rysunek Techniczny

Dostępne Warianty

Lp. Wielkość
(DN x H)
Objętość [m3] Masa [kg] DN [mm] Dotw [mm] Dzew [mm] H [mm] s [mm] Zbrojenie
Średnica i Rozstaw Prętów [mm]
1 POD-1680/1280 0,186 450 1000 1280 1680 200 200 1 - #8 / 2 - #6 a=250
2 POD-1900/1500 0,214 515 1200 1500 1900 200 200 1 - #8 / 2 - #6 a=250
3 POD-1800/1300 0,304 722 1000 1300 1800 250 250 1 - #8 / 2 - #6 a=250
4 POD-2000/1500 0,344 822 1200 1500 2000 250 250 1 - #8 / 2 - #6 a=250

Płyta pokrywowa na pierścień odciążający: POP-1680/625; POP-1800/625 ; POP-1900/625; POP-2000/625

Opis

Płyta górna podwłazowa dla studni w pasie drogowym. Wysokość płyty pokrywowej może być dostosowana do zaleceń konkretnego projektu.

Rysunek Techniczny

Rysunek Techniczny

Dostępne Warianty

Lp. Wielkość
(DN x H)
Objętość [m3] Masa [kg] DN [mm] Dzew [mm] H [mm] Hcał [mm] m [mm] Zbrojenie
Średnica i Rozstaw Prętów [mm]
1 POP-1680x625 0,275 660 1000 1680 150 420 1 - #12 a=250 / b=250
2 POP-1900x625 0,357 857 1200 1900 150 430 1 - #12 a=250 / b=250
3 POP-1800x625 0,45 1070 1000 1800 200 420 1 - #12 a=250 / b=250
4 POP-2000x625 0,57 1357 1200 2000 200 430 1 - #12 a=250 / b=250

Pierściń wyrównujący:PW-865/625-60; PW-865/625-80; PW-865/625-100

Opis

Element bez złącza lub zamocowanych stopni złazowych, pozwalający na wyregulowanie całkowitej wysokości budowli i/lub umieszczenie odpowiedniej ramy i pokrywy.

Rysunek Techniczny

Rysunek Techniczny

Dostępne Warianty

Lp. Wielkość
(DN x H)
Zbrojenie
Średnica Pręta [mm]
Objętość [m3] Masa [kg] H [mm]
1 PW-865/625-40 1-fi4,5 0,012 19 40
2 PW-865/625-60 1-fi4,5 0,016 31 60
3 PW-865/625-80 1-fi4,5 0,023 43 80
4 PW-865/625-100 1-fi4,5 0,028 53 100
5 PW-865/625-150 1-fi4,5 0,042 79 150
6 PW-865/625-200 1-fi4,5 0,056 106 200

Zwężki betonowe: ZB-1000/600 i ZB-1200/600

Opis

Elementy korygujące.

Rysunek Techniczny

Rysunek Techniczny

Dostępne Warianty

Lp. Wielkość
(DN x H)
Zbrojenie
Średnica Pręta [mm]
Objętość [m3] Masa [kg] D1wew [mm] D2wew [mm] Dzew [mm] H [mm] s [mm] Hcał [mm] d [mm] g [mm]
1 ZB-1000x600 0,182 605 1000 625 1240 600 70 670 863 120
2 ZB-1200x600 0,365 860 1200 625 1470 600 80 680 893 135