OFERTA Elementy wpustów drogowych


Wszystkie elementy studzienek kanalizacyjnych produkowanych przez naszą firmę, spełniają wymogi powołanej specyfikacji technicznej PN-EN 1917:2004 + PN-EN 1917:2004/AC:2009. Deklarowane cechy techniczne potwierdzone są badaniami Instytutu Ceramiki i Materiałów Betonowych „CEBET” w Warszawie oraz Centrum Technologiczne Betonu Dyckerhoff Polska w cementowni Nowiny.

Deklarowane cechy techniczne przez producenta wyrobu zgodnie ze specyfikacją techniczną:

Wymiar otworu
  • Min. Ø 600 mm dla płyt pokrywowych
Wytrzymałość mechaniczna
  • Wytrzymałość betonu na ściskanie: klasa betonu C35/45
  • Wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej i elementów
  • Trzonu studzienki: klasa wytrzymałości 30
  • Wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów
  • Redukujących i elementów przykrywających: > 300 kN
Nośność zainstalowanych stopni złazowych
  • Ugięcie < 5 mm pod obciążeniem pionowym 2 kN z ugięciem trwałym < 1 mm
  • Odporność na poziomą siłę wyrywającą 5 kN
Wodoszczelność
  • Brak przecieku lub innych widocznych wad na połączeniu oraz na elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 50 kPa (0,5 bar) przy grubości ścianki < 125 mm; dla płyt pokrywowych brak przecieku na połączeniu przy ciśnieniu wewnętrznym 30 kPa (0,3 bar)
Trwałość
  • Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania nasiąkliwość: < 5%, wodoszczelność: W8, mrozoodporność F150

 

Podstawy osadnika studzienki kanalizacyjnej DN 500

Opis

Wysokość podstawy może być dostosowana do zaleceń projektu.

Rysunek Techniczny

Rysunek Techniczny

Dostępne Warianty

Lp. D - Średnica [mm] Nazwa Zbrojenie
Średnica Pręta [mm]
Masa [kg] D2 [mm] H [mm] s [mm] d [mm]
1 500 Podstawa osadnika 500x500 8 142 600 500 50 60
2 500 Podstawa osadnika 500x700 8 188 600 700 50 60
3 500 Podstawa osadnika 500x1000 8 253 600 1000 50 60

Kręgi osadnika studzienki kanalizacyjnej DN 500

Opis

Możliwość nawiercenia otworu osadnika. Średnica otworu dostosowana do zaleceń projektu.

Rysunek Techniczny

Rysunek Techniczny

Dostępne Warianty

Lp. D - Średnica [mm] Nazwa Zbrojenie
Średnica Pręta [mm]
Masa [kg] s [mm] H [mm]
1 500 Krąg osadnika 500x500 6 109 50 500
2 500 Krąg osadnika 500x700 6 153 50 700
3 500 Krąg osadnika 500x1000 6 218 50 1000

Zwieńczenie osadników - pierścień odciążający studzienki kanalizacyjnej DN 500

Rysunek Techniczny

Rysunek Techniczny

Dostępne Warianty

Lp. Nazwa D1 [mm] Zbrojenie
Średnica Pręta [mm]
Masa [kg] D2 [mm] H [mm]
1 Pierścień odciążający 960x500x300 500 6 280 960 300